Notes for Rafaela ABEYTA


(dau of Tomas Abeyta and Tomasa Rivera)
Return to Rafaela ABEYTA


Notes for Tomasa ABEYTA


(dau of Gregorio Rivera and Felicita Rivera)
Return to Tomasa ABEYTA


Notes for Jesus Jose APODACA


(baptized at age 3 days)
Return to Jesus Jose APODACA


Notes for Jose Francisco APODACA


(son of Nicolas Apodaca and Maria de la Lus Garcia of Tejon)
Return to Jose Francisco APODACA


Notes for Juana Maria APODACA


(baptized at age 2 days)
Return to Juana Maria APODACA


Notes for Agnes ARAGON


(died as a child from pneumonia)
Return to Agnes ARAGON
Notes for Maria Ventura ARAGON


(dau of Jose Miguel Aragon and Ypolita Lucero)
Return to Maria Ventura ARAGON
Notes for Barbara ARCHULETA


(widow of Jose Duran)
Return to Barbara ARCHULETA


Notes for Maria Antonia BARROS


(dau of Juan Nepomuceno Barros and Maria Antonia Chavez)
Return to Maria Antonia BARROS